Tvist om innleiebestemmelser løst

Tvisten oppsto i januar 2013 og gjaldt avlønning av innleide kundekonsulenter.…» 

God påske

Vi ønsker medlemmer, tillitsvalgte og andre brukere av hjemmesiden en god påske. Forbundskontoret er stengt i påsken og åpner igjen tirsdag 22. april.…» 

Økt sats for døgndeling av enkeltlugarer offshore

I tråd med avtalen mellom LO og NHO er satsen for kompensasjon for døgndeling av enkeltlugarer offshore økt f.o.m. 1. april 2014.…» 

Krav til språk på byggeplassen

Den nye brosjyren «Forstår du hva jeg sier?» viser regelverkets krav til språk og kommunikasjon på bygge- og anleggsplassen.…» 

Kravoverlevering for elektrofagene

  I dag utvekslet Norsk Teknologi og EL & IT Forbundet sine krav til tarifforhandlingene.  …»