Get til TDC (15.09.2014)

Get blir en del av av danske TDC Group. Målt i omsetning blir det Skandinavias største kabel-TV-selskap.

Frykter det blir for få HMS-kurs (15.09.2014)
Stilte opp for palestinerne (15.09.2014)

HK-streiken avsluttet

Streiken i Handel og Kontor ble etter forhandlinger avsluttet i natt. EL & IT Forbundet gratulerer HK med et godt resultat.…» 

Lov å boikotte Holship

Norsk Transportarbeiderforbund kan bruke boikott som middel overfor Holship Norge. Det har Borgarting lagmannsrett avklart i en dom, som er en seier for LO og Transportarbeiderforbundet.…» 

Dansk selskap kjøper Get

Det er det danske selskapet TDC som kjøper kabel- og bredbåndsselskapet Get for 13,8 milliarder kroner. Oppkjøpet sørger for at TDC blir skandinavias ledende selskap innen kabel-TV.…» 

NAV snur om dagpenger

Permitterte arbeidstakere som har fått avslag på søknad om dagpenger, skal få vurdert søknadene påny. Den nye vurderingen kommer etter press fra LO og NHO.…» 

Stabilt sykefravær

Sykefraværet i 2. kvartal holdt seg på 6,5 prosent. Det er samme nivå siden starten på 2013 og er halvparten av IA-avtalens mål om et fravær på 5,6 prosent.…»