Vi kjenner dine rettigheter!

EL og IT Forbundet er et fagforbund for ansatte innenfor IKT, energi og el-installasjon. Våre viktigste oppgaver er å sikre våre medlemmers lønn, arbeidsvilkår og faglige utvikling.

Medlemsfordeler...

Finn ditt lokale organisasjonsledd

For medlemmer

Aktuelt

SSB anslår høye investeringer i kraftforsyning i 2017

Tariff

- Årets oppgjør må hindre nedgang i reallønna

Politikk

Hva har vi lært av Nødnett-skandalen?

For tillitsvalgte

Tillitsvalgte møter en rekke ulike problemstillinger i sitt virke i klubben, fagforeningen eller distriktet. EL og IT Forbundet har nyttige verktøy som kan brukes for de ulike nivåer.

Du finner mer nyttig informasjon under menypunktet "Tillitsvalgte".

Aktiviteter

Temakurs - Skift og turnus i staten

27.02.2017 til 02.03.2017
Kurs

Distriktstariffkonferanse LOK

06.03.2017 til 10.03.2017
Konferanse

Distriktstariffkonferanse LOK

13.03.2017 til 17.03.2017
Konferanse

Fagbevegelsen og samfunnet - tillitsvalgte i teknologiens tidsalder

13.03.2017 til 16.03.2017
Kurs