Vi kjenner dine rettigheter!

EL og IT Forbundet er et fagforbund for ansatte innenfor IKT, energi og el-installasjon. Våre viktigste oppgaver er å sikre våre medlemmers lønn, arbeidsvilkår og faglige utvikling.

Medlemsfordeler...

Finn ditt lokale organisasjonsledd

For medlemmer

Aktuelt

Politikk

Nav skal utvikle de avanserte IT-systemene selv

Tariff

Krav om reallønnsvekst og forsvar av lønnssystem i statsoppgjøret

Tariff

Enighet mellom LO og Samfo

For tillitsvalgte

Tillitsvalgte møter en rekke ulike problemstillinger i sitt virke i klubben, fagforeningen eller distriktet. EL og IT Forbundet har nyttige verktøy som kan brukes for de ulike nivåer.

Du finner mer nyttig informasjon under menypunktet "Tillitsvalgte".

Aktiviteter

EVU-samling

03.04.2017 til 04.04.2017
Møte
EL og IT Sentralt

Temakurs - Omstilling i staten

03.04.2017 til 05.04.2017
Kurs

Forbundsstyremøte

05.04.2017
Møte
EL og IT Sentralt

Startkurs for nye tillitsvalgte

19.04.2017 til 21.04.2017
Kurs
Distrikt Rogaland