EVRY ville sparke hovedtillitsvalgt (24.10.2014)

Tillitsvalgtrollen tok 80 prosent av arbeidstiden, og bedriften mente han ikke lenger hadde den fagkompetansen selskapet trenger. Nå har selskapet ombestemt seg.

Entreprenøravtale skal rydde opp (23.10.2014)
Slik stopper de sosial dumping (22.10.2014)

NM i yrkesfag i Trondheim

300 ungdommer deltar i NM i yrkesfag 28. – 30. oktober. Det skal konkurreres i 27 fag og EL & IT Forbundet har med to medlemmer innen elektriker- og telekommunikasjonsmontørfaget.…» 

STAMI-studie om høyt sykefravær

Psykososiale arbeidsmiljøfaktorer bidrar til et høyt sykefraværsnivå blant norske yrkesaktive. Sykefravær må derfor ses på som en konsekvens av mange forhold, og ikke bare et resultat av sykdom eller skade.…» 

Nemnda forlenget allmenngjøringer

Tariffnemnda vedtok 22. oktober å forlenge følgende allmenngjøringer fram til tariffrevisjonen 2016: Byggebransjen, jordbruks- og gartnerinæringen og renholdsbedrifter.…» 

Zaproszenie na koncert/Invitasjon til konsert - 24.10.2014

Związek zawodowy EL & IT Forbundet serdecznie zaprasza członków związków zawodowych i wszystkich zainteresowanych na polsko-norweską/międzynarodową imprezę kulturalną w celu wzmocnienia kontaktu i zrozumienia między ludźmi ponad podziałami narodowościowymi i kulturowymi. Piątek 24.10. od godz. 18.00 w Josefinesgt. 16, Oslo.
EL & IT Forbundet har den glede å invitere fagorganiserte og alle andre interesserte til et polsk-norsk-internasjonalt kulturarrangement for å styrke kontakten og forståelsen mellom folk på tvers av nasjonalitet og kulturbakgrunn. Fredag 24.10. fra kl. 18.00 i Josefinesgt.16, Oslo. …» 

Foreslår tiltak mot arbeidslivskriminalitet

Sju stortingsrepresentanter fra Ap har foreslått 22 punkter mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i et dokument 8-forslag.…»