Støtter finske telearbeidere

I dag streiker finske ansatte i det franskbaserte Teleperformance, en underleverandør i IKT-sektoren. Leverandøren bryter en undertegnet tariffavtale ved ikke å godkjenne tillitsvalgte. EL & IT Forbundet støtter finske fagforeningskamerater.…» 

Innsamlingsaksjon nådd 4 millioner

LOs mål for innsamlingsaksjonen for flyktninger ble satt til tre millioner kroner. Nå har aksjonen nådd fire millioner. - Vi takker våre klubber, fagforeninger og enkeltmedlemmer for økonomiske bidrag til innsamlingsaksjonen, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.…» 

God deltakelse på kvinne-
konferansen

EL & IT Forbundets kvinnekonferanse avholdes på Gardermoen 26. og 27. november. Det er 37 deltakere fra hele landet, alt fra lærlinger til kvinner med over 30 års yrkesdeltakelse. (Foto: Reidunn Wahl)…» 

Merkevaren lærlinger

LO har lenge arbeidet for en offentlig merkeordning for lærebedrifter med lærling. Nå er dette på plass og i disse dager har godkjente lærebedrifter fått tilsendt merket slik at det kan klistres godt synlig for forbrukerne.…» 

eForvaltningskonferansen 2016

Den niende eForvaltningskonferansen holdes 15. og 16. februar 2016 i Oslo Kongressenter i Oslo. Tema er "Rett, rettferdighet og samhandling". …»