Forsikringer

EL og IT Forbundet har som en av sine viktigste medlemsfordeler en rekke kollektive forsikringsordninger. Det er forsikringer som dekker innbo og løsøre i hjemmet og som dekker deg og din familie på reiser i hele verden, samt forsikringer som gir utbetaling ved død og arbeidsuførhet.

Ved innmelding i forbundet vil du automatisk bli omfattet av det vi kaller for «stor forsikringspakke» som består av følgende forsikringer:

Grunnforsikring Liv - Obligatorisk, kan ikke sies opp.

Kollektiv hjemforsikring - Obligatorisk, kan ikke sies opp.

Uføre- og ektefelleforsikring - Obligatorisk, nye medlemmer kan reservere seg. Medlemmer over 60 år eller ufør under 60 år kan også reservere seg.

For medlemmer som har reservert seg, er det mulig å søke om gjenopptak av forsikringen. Det kreves utfylling av et skjema for helsevurdering. Vurdering av gjenopptak gjøres av forsikringsselskapet. Egenerklæring om helse (krever elektronisk ID).

Topp Reiseforsikring - Medlemmer kan reservere seg. Medlemmer som har reservert seg kan få den tilbake, men kun én gang.

Hva koster forsikringspakkene

Stor forsikringspakke koster totalt 511 kroner per måned fra 1. januar 2017, og kommer i tillegg til medlemskontingenten. 

Minste forsikringspakke koster 108 kroner per måned, forutsatt reservasjon av forsikringer med denne muligheten. .

Medlemmer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) og Heisoverenskomsten har i tillegg LOfavør Fritidsulykkesforsikring som betales av LO. 

Frivillige forsikringer

Frivillig livsforsikring

Uføre- og ektefelleforsikringen gir ikke erstatning hvis du som arbeidsdyktig medlem skulle falle fra før fylte 60 år. Men du har mulighet for å tegne en frivillig livsforsikring i tillegg, slik at du også er dekket ved død. Denne koster 111 kroner per måned i 2017 og kan tegnes ved å henvende seg til EL og IT Forbundet medlemsservice på e-post 123@elogit.no.

Flere forsikringer gjennom LOfavør

Gjennom fordelsprogrammet LOfavør kan du i tillegg tegne en rekke frivillige skade- og personforsikringer. 

Bla igjennom EL og IT Forbundets medlemsbrosjyre.

Del: