Frivillig livsforsikring

Dødsrisikoforsikring for deg som medlem under 60 år.

Ved å bli med på denne frivillige gruppeforsikringen sikrer du også etterlatte ved eget dødsfall. Forsikringen utbetales hvis du dør som følge av sykdom eller ulykke.

Forsikringssummen er 5 G. Etter du fyller 51 år reduseres forsikringssummen med 0,25 G per år. Etter du fyller 60 år er du forsikret for 2,5 G ved død på Uføre- og ektefelleforsikringen.

Polisenr: GRP046527


Hva koster forsikringen?

Denne forsikringen koster 108 kroner per måned i 2016.

 


Tabellen viser hvilke forsikringssummer som gjelder for 2016:

Del: