LO favør Topp Reiseforsikring

Med LOfavør Reiseforsikring er du forsikret på reiser året rundt med inntil 70 dager per reise. Forsikringen gjelder også for din ektefelle/samboer og barn under 20 år, og gjelder uavhengig av om dere reiser sammen eller hver for dere.

Dine fordeler

 • Gjelder fra du forlater hjemmet
 • Gunstig pris
 • Du får dekket reiser av inntil 70 dagers varighet.
 • Reiseulykke, reiseavbrudd, hjemtransport, reisegods, forsinkelse, reisesyke og reiseansvar dekkes.
 • Ansvarsforsikring er inkludert.

Toppdekning

Toppdekning gir i tillegg ytterligere fordeler :

 • Ingen krav til overnatting eller flyreise
 • Egenandel som følge av skader på leiebil på feriereiser erstattes med inntil 8.000,- kr
 • Ulykkesforsikring som gjelder hele døgnet - også utenom reiser
 • Forsikringen har ingen egenandel - med unntak av behandlingsutgifter etter ulykkesskader.
 • De fleste forsikringssummer dobles i forhold til Standard Reiseforsikring

Polisenr: 1248560

Om forsikringen

 • Forsinkelse av reise eller reisegods
 • Avbestilling
 • Reisesyke og hjemtransport
 • Tyveri av, og skade på reisegods
 • Varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke
 • Død som følge av ulykke
 • Ingen krav til overnatting eller flyreise
 • Hele familien, deg som medlem, din ektefelle eller samboer og barn under 20 år, uansett om familien reiser sammen eller hver for seg
 • Ved tyveri av kontanter eller nødvendige ting for å kunne fortsette reisen, kan du få hjelp på stedet

Vær oppmerksom på at det alltid er fullstendige vilkår som gjelder.

De viktigste begrensningene er:

 • Skader som er forårsaket ved å utøve risikoaktiviteter som for eksempel fjellklatring, boksing, deltakelse i bil- og motorbåtrace
 • Gjenstander som er mistet, gjenglemt eller etterlatt
 • Sykdom eller lidelse har vært kjent før avreise
 • I hjemmet, arbeidssted eller undervisningssted
 • Skade som den forsikrede har voldt forsettlig
 • Død og invaliditet som følge av ulykke etter fylte 75 år

Vær oppmerksom på at det alltid er fullstendige vilkår som gjelder.

Ved akutt sykdom, alvorlige ulykker, nødvendig hjemtransport eller død, kontakt:

SOS International: +45 38 48 88 35
Faks: +45 70 10 50 56.
E-post: sos@sos.eu

Reiseforsikringen gjelder for reiser med inntil 70 dagers varighet, men du kan velge å utvide den til å gjelde i inntil 90, 120 eller 180 dager ved lengre ferieopphold i utlandet. Forbundet har LOfavør Topp Reiseforsikring som kollektiv medlemsfordel og medlemmer får forsikringen til lavere pris via forbundet. Kontakt nærmeste Sparebank 1 for mer informasjon, tilbud og bestilling.

Last ned fullstendige vilkår her.

Fordeler for deg som har Topp Reiseforsikring er beskrevet på side 13 i vilkårene.

Hva koster forsikringen?

Fra 1. januar 2017 koster Topp Reiseforsikring 80 kroner per måned for medlemmer under 67 år og 97 kroner per måned for pensjonister over 67 år. Velger du å reservere deg mot denne ved skal du betale tilsvarende mindre for din forsikringspakke.

Meld skade

Når en skade har oppstått er det viktig at du melder fra til Sparebank 1 med en gang. Dette sikrer at du får den hjelpen du trenger så fort som mulig.

Ring medlemstelefon 815 32 600 valg deretter for forsikring og 1 for melding av skade. Sparebank 1 er tilgjengelig døgnet rundt for deg på denne linjen. 

Du kan også melde skade på nettsidene til Sparebank 1 her.

Melde skade fra utlandet
Skal du melde skade fra utlandet er nummeret til skadetelefonen: +47 915 02300
E-post: skadeservice@sparebank1.no

Gjelder henvendelsen skade på reise:
Kontakt SOS International: +45 38 48 88 35.
Faks: +45 70 10 50 56.
E-post: sos@sos.dk

Del: