Kurs og aktiviteter

Oversikt over konferanser, ulike typer kurs og møter som skjer i hele landet.
Filter
F.eks. 31/03/2017
F.eks. 31/03/2017
30. mars 2017 til 31. mars 2017

Vernekonferansen 2017

Konferanse rettet mot verneombud, hovedvernombud, medlemmer i AMU og tillitsvalgte.
3. april 2017 til 4. april 2017

EVU-samling

For fagforeninger og distrikter. Frist for påmelding og evt. endring av møtested kommer senere.

Arrangør:

EL og IT Forbundet
3. april 2017 til 5. april 2017

Temakurs - Omstilling i staten

Kurset skal gi deltakernes forståelse for omstillingsprosesser. Temaer som belyses er: Hva er omstilling, hvilke lover og avtaler regulerer omstilling og medbestemmelse i staten og hvordan påvirker omstilling oss tillitsvalgte og verneombudenes rolle i omstillingsprosesser. Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i staten.

Arrangør:

LO Stat
5. april 2017

Forbundsstyremøte

Arrangør:

EL og IT Forbundet
19. april 2017 til 21. april 2017

Startkurs for nye tillitsvalgte

Flere sentrale temaer, som: demokratiets betydning i samfunn- og arbeidsliv, lov- og avtaleverk, klubbarbeid, tillitsvalgtes arbeidsforhold, møter i bedrift og egen organisasjon, forhandlinger, verving og medlemsfordeler.
25. april 2017 til 26. april 2017

Vervekonferanse IKT

IKT-utvalget arrangerer vervekonferanse for å sette fokus på distriktenes muligheter og oppgaver rundt verving i IKT-sektoren.
26. april 2017 til 27. april 2017

Veiledersamling 2017

Målgruppen for samlingen er forbundets godkjente veiledere.

Arrangør:

EL og IT Forbundet
2. mai 2017

Installasjonsutvalget

Arrangør:

EL og IT Forbundet
3. mai 2017

Forbundsstyremøte

Arrangør:

EL og IT Forbundet
22. mai 2017 til 23. mai 2017

Akkordkonferansen 2017

Legg merke til at det er nye datoer for konferansen og at den holdes på Quality Airport Hotel Gardermoen, Jessheim Nord v/E6.

Arrangør:

EL og IT Forbundet
30. mai 2017 til 1. juni 2017

Felleskonferanse for LOK-utvalgene

Melding om konferansested kommer senere.

Arrangør:

EL og IT Forbundet
6. juni 2017

Forbundsstyremøte

Arrangør:

EL og IT Forbundet
7. juni 2017 til 10. juni 2017

AOFs toppskoleringskurs for tillitsvalgte - Globaliseringsskolen

Globaliseringskolen er kurset for deg som er tillitsvalgt i et internasjonalt konsern eller på en flerspråklig arbeidsplass. Er du allerede engasjert i internasjonalt arbeid eller kanskje du rett og slett er interessert i spørsmål om globalisering og fagbevegelsens muligheter fremover?

Arrangør:

AOF Norge
7. juni 2017 til 8. juni 2017

Landsstyremøte

Arrangør:

EL og IT Forbundet
13. juni 2017 til 14. juni 2017

Installasjonsutvalget og forhandlingsutvalget

Fellesmøte for de to utvalgene innen Landsoverenskomsten for elektrofagene.

Arrangør:

EL og IT Forbundet

Del: