Fagforeninger

Vi har delt landet opp i 13 distrikter og i tillegg kan det opprettes fagforeninger innenfor ulike avtaleområder som ivaretar forhold som har med tariffavtalene å gjøre.

Distrikt Oslo/Akershus

Distrikt Østfold

Distrikt Hedmark/Oppland

Distrikt Buskerud

Distrikt Agder

Distrikt Rogaland

Distrikt Hordaland/Sogn og Fjordane

Distrikt Trøndelag

Distrikt Nordland

Distrikt Troms/Svalbard

Landsdekkende fagforeninger

Del: