Historikk

EL og IT Forbundet er, med stiftelsesdatoen 1. januar 1999, et ungt forbund. Tross sin "ungdom" ligger det mye kompetanse og sterke tradisjoner i forbundet, som ble etablert ved en sammenslåing av de tidligere LO-forbundene Tele- og Dataforbundet (TD) og Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund (NEKF).

Den eldste fagforeningen i EL og IT Forbundet feiret sitt 100-års jubileum samme året som EL og IT Forbundet ble stiftet. EL-fagarbeiderne i Oslo så dagens lys en god stund for NEKF ble dannet i 1918. Både TD og NEKF har tradisjoner som videreføres i EL og IT Forbundet. De tidligere forbundenes historie forteller om to sterke og gode fagforbund. 


Tele- og Dataforbundet

Tele- og Dataforbundet var et resultat av flere sammenslåinger av forbund innen det gamle Televerket. Det har en lang forhistorie som organisasjonstilbud for ansatte i Televerket, kystradiotjenesten, private telefonselskaper, NRK og NTB. TD ble dannet 18. november 1988 gjennom en sammenslåing av Norsk Teletjeneste Forbund og Den norske Teleorganisasjon. Samtidig med denne sammenslåingen bestemte forbundet seg for å organisere den stadig voksende databransjen.


Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund

18. juli 1918 ble Norsk Elektrikerforening stiftet. Elektrikerne hadde tidligere vært organisert i Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund. I 1922 endret forbundet navn til NEKF. For medlemmene har alltid fagtilhørigheten vært viktigst. Dette førte NEKF ut og inn av LO flere ganger i løpet av 1920- og 1930-årene. Fagtilhørigheten og et ønske om å skape et fellesskap sterkt nok til å tukte teknologien så den tjener menneskene og ikke omvendt, har vært et viktig mål for forbundet.

Del: