Verving og premiering

For 2016 og 2017 gjelder tidligere praksis for verving og premiering. For 2016 sendes premier/brev ut i fra medio mai i år, med tilsvarende utsending for verveåret 2017 i mai 2018.

Fra 1. januar 2018 blir det iverksatt en ny praksis for verving og vervepremier:

Da kan vervepremier tas ut løpende eller du kan spare poeng og ta ut en premie på et selvvalgt tidspunkt. Ett medlem tilsvarer ett poeng. Ved årets slutt summeres poengene for dem som ikke har tatt ut sin premie. De som har vervet 1-3 medlemmer får en forhåndsvalgt premie fra premiegruppene 1, 2 og 3. De som har vervet fire medlemmer, eller flere, tilskrives og kan velge premie i henhold til premieoversikten. 

Alle poengkontoene nullstilles ved inngangen til nytt år.

Del: