EL og IT Forbundet til Radio Progreso-jubileum i Honduras

Publisert: 09.12.16
(Endret: 25.01.22)

– innholdet kan være utdatert

Padre Melo er sentral i markeringen av 60-årsjubileet til Radio Progreso i Honduras. Radioen er én av de organisasjoner forbundet støtter gjennom samarbeidsavtalen med Norsk Folkehjelp.

Raftoprisen i 2015

Padre Melo driver opplysningsvirksomhet til befolkningen gjennom Radio Progreso og organisasjonen ERIC (Ecuipo de Reflexion, Investigacion y Communicacion). Det er en virksomhet som myndighetene ikke bifaller. Padre Melo og Radio Progreso har vært utsatt for press for å stoppe viktig folkeopplysning om situasjonen i landet. For dette arbeidet fikk Melo tildelt Raftoprisen i 2015. Se faktaboks.

Forbundets delegasjon

Delegasjonen fra forbundet består av forbundsleder Jan Olav Andersen og ungdomsrepresentantene Kristine J. Wendt (forbundsstyret) og Henrik Blomvik, det sentrale ungdomsutvalget/Møre og Romsdal. De setter seg på flyet 12. desember og har med seg en bevilgning fra forbundsstyret på 10 000 kroner. Også andre organisasjonsledd har bevilget penger, blant annet 10 000 kroner fra Distrikt Hordaland/Sogn og Fjordane sammen med Elektroarbeidernes Fagforening og E-verkenes Fagforening Vestland.

Fakta og historikk

  • Honduras er blant Latin-Amerikas fattigste land og militærstyre, politisk vold, korrupsjon, undertrykkelse og kriminalitet har preget Honduras de siste tiårene. Folket lever under svært vanskelige forhold med høy arbeidsledighet.
  • Fagbevegelsen står svakt og Honduras er ett av de landene med flest mord på journalister og aktivister. Mellom 2010 og 2014 ble over 101 mennesker drept for å forsvare miljøet, i all hovedsak urfolksaktivister og lokalsamfunn som forsvarer sine territorier mot utvinningsindustri. (Tall fra Latin-Amerika Gruppene i Norge (LAG)).
  • Én av aktivistene var Berta Cáceres som ble drept i sitt eget hjem i mars i år. Hun ledet organisasjonen COPINH, som i flere år har vært samarbeidspartner for Norsk Folkehjelp. Cáceres mottok drapstrusler, men fortsatte sitt utrettelige arbeid for miljø og menneskerettigheter. Forbundets Honduras-ambassadører møtte Cáceres på sin studietur til Honduras i februar 2014.
  • Hele forbundets organisasjon har bidratt med støtte til ulike organisasjoner i Honduras. I 2014 ble det samlet inn 100 000 kroner og midlene ble kanalisert til lokale aktiviteter gjennom Norsk Folkehjelp.

 

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.